tisdag 22 maj 2018

Försenat blogginlägg ang Arne Tragetons bok, ”Att skriva sig till läsning

Att skriva sig till läsning tycker jag fungerar bra. Jag ser hur några av eleverna i år 1, 2 och  3 äger processen om de själva får formulera orden istället för att de kastas över dem. De ord de behandlar är ju inga främmande ord eftersom de finns i deras vokabulär redan. Det talande tangentbordet har varit till stor hjälp. Särskilt en elev i år 3 fick en väldig skjuts i skrivandet av tangentbordet som ger ifrån sig bokstävernas ljud och sedan uttalar det färdigskrivna ordet. Varje gång hon kom till mig ville hon skriva en berättelse.Sedan läser hon den färdigskrivna berättelsen och är väldigt nöjd med sig själv.

Försenad blogg ang Erica Lövgrens bok ”Med datorn som skrivverktyg”

Jag testade glad i hågen hur pojken med läs-och skrivsvårigheter skulle ta emot beskedet att " Den här gången behöver du inte skriva ned historien på datorn precis som den ska skrivas, utan du kan spökskriva den och läsa upp den för mig". Pojken tittade bekymrat på mig. " Det går inte Gunilla, Hur ska jag komma ihåg vad jag har skrivit? Jag måste skriva ned det på riktigt!"

En flicka i år 1 var däremot nöjd. Hon lyste som solen då vi kom ned till klassen med hennes renskrivna alster och jag fick se hur poetiskt hon kunde uttrycka sig. Det hade jag ingen aning om!


Året med VISOL

Jag tycker att litteraturen har varit intressant att ta del av. I min praktik har jag inte ofta klassundervisning utan sitter  med en eller några få elever i taget. Jag har fått ytterligare verktyg att möta barnens behov med och jag har blivit påmind om vad som är viktigt i inlärandet och utlärandet.

Avsnittet om prov och betyg i Strandbergs Vygotskij i praktiken var en bra påminnelse eftersom jag har en bakgrund på högstadiet. Jag har nu specialundervisning samt undervisning i Hkk. Jag bedömer och sätter betyg i hem-och konsumentkunskap samt engelska år 6 så här på vårkanten. I boken står:  "vi ska utveckla provtillfällen så att de kan innehålla olika faser. Vad presterar eleven tillsammans med en kamrat? Vad presterar eleven tillsammans med hjälpmedel? Vad presterar eleven som egen inre aktivitet?" s 171. Det är så lätt att fastna i hjulspår trots att du egentligen vet vartåt du vill komma med undervisningen.

Gissa vad? Skriv och samarbetsövning med åk 1


Gissa vad?

Övning med åk 1

Eftersom vi inte haft tillgång till flera datorer/ipads på vår skola har jag valt att 
arbeta mest med inspiration från ASL. Mina elever har fått arbetat med mycket motorikövningar, som jag beskrivit tidigare, och de har fått skriva egna små böcker enskilt och i par. De skriver, ritar och de som vill, har sedan fått läsa upp dem för klassen.
Ett annat uppdrag jag provat (då jag vid tillfällen haft tillgång till två datorer) är en uppgift där eleverna arbetar i par. 
Jag har gjort detta under ett arbetspass då vi arbetat med andra uppgifter. 
Två och två har fått göra denna skrivuppgift och sedan får de turas om i klassen.
Jag har i förväg placerat ut meningar som är ledtrådar och i slutändan avslöjar något jag bestämt, t ex ett djur. 
Dessa meningar sitter runtom i klassrummet/korridoren. Sedan skall elevparet turas om (en står kvar vid datorn, en går till meningen) att gå till varje station och läsa meningen för sig själv, gå tillbaka till sin kompis och försöka komma ihåg meningen och förmedla den. 
Eleven som står vid datorn skriver då ner meningen och sedan så skiftar de. Om meningen glöms bort får eleven gå tillbaka så många gånger hen vill och läsa den igen.
När de gjort så med alla meningar och skrivit ned dem skall de försöka komma på vad det är för något och rita en bild som passar till.
Detta kan man göra på nästan vad som helst. Jag har provat årstider, djur, blommor, frukter och sagofigurer.

//Anna Sundvik, Bringsta skola åk 1

tisdag 15 maj 2018

Året med visol

Det har varit en spännande och givande kurs. Under året har vi tagit till oss en hel del nya tankar och idéer. Det som har märkts mest i vårt klassrum har varit att vi börjat arbeta i lärpar och lärgrupper. Vi har möblerat klassrummet så eleverna sitter i grupper med personer som fungerar bra att arbeta tillsammans med.
Vi har också börjat att arbeta i stationer. Det har varit en otrolig vinst på många sätt. Det har gjort oss mer effektiva, vi tycker att vi har räckt till mer för varje elev. Det här arbetssättet har varit omtyckt hos eleverna och vi har även fått positiva omdömen från föräldrarna.
Så sammanfattningsvis har det varit ett spännande år där vi framförallt tar med oss arbetssätt inför framtiden.
/Maria Vahlsten och Annika Öberg

söndag 6 maj 2018

Året med visol

Den här kursen har varit väldigt givande för mig. Jag har försökt arbeta med ASL tidigare på en annan skola, men då med en dålig teknik och utan förkunskaper/utbildning. Det här året har jag i och med denna kurs känt mig mer säker i arbetet.
I början av läsåret tänkte jag: Hur ska det här gå till?? De flesta elever kunde några enstaka bokstäver och ett par av de hade inställningen att de inte skulle gå i skolan för de kunde inte läsa. De flesta var inte intresserade av att spökskriva utan ville skriva rätt direkt. Vi kämpade på med blandade metoder där ASL var EN av flera. Vi har jobbat mycket med finmotorik och skrivandet har skett i huvudsak på iPad men vi har även haft bokstavsarbete, arbetsbok och läseböcker. Innan höstterminen var över hade de flesta kommit igång och skrev egna sagor (parvis eller enskilt) och nu så här på vårterminen har vi en bra grund så utvecklingen har varit fantastisk att bevittna.

Ett arbete om våren.

Skriver nu det blogginlägg som skulle varit klart i mars. På grund av en sjukskrivning ligger jag efter med allt i VISOL. Jag blir därför även lite kortfattad men tänkte skriva om det vi jobbar med just nu (det första skrivandet sedan jag kom tillbaks på heltid igen).
Vi har jobbat med våren på NO-lektionerna och som en del i detta har de fått en text som vi läst gemensamt om våren. Därefter har de fått frågor där svaren går att hitta i texten men som de även kan fylla på med egna meningar om det de vet om våren. De har tränat läsförståelse, tränat på att skriva fullständiga meningar och avsluta med punkt och som vanligt har de skrivit i sina skrivpar. Jag var lite orolig att uppgiften skulle bli lite svår, men det här blev en uppgift som verkligen triggade igång eleverna. De har skrivit många sagor nu och det var skönt med en uppgift som var lite mer inramad, med lite mer struktur. Denna gång upplevde jag mer än vanligt att de verkligen diskuterade inom paren vad de skulle skriva, var i texten de hittade svaret och hur de skulle formulera sitt svar. Vi är inte helt klara än utan arbetet fortskrider.