fredag 21 december 2018

Förskoleklass Skönsmons skola


Efter att vi hade arbetat klart med mångfotingar så började barnen prata om andra insekter/ djur. Detta ledde till att barnen i sina visol par valde ett djur de ville ”forska” om. När barnen valt djur fick halva gruppen rita sitt djur med hjälp av vattenfärg och halva gruppen fick börja att arbeta med surfplattan.  De barn som skulle arbeta med surfplattan hjälpte jag att hitta fakta om insekten/djuret samt läste vad som stod om insekten/djuret. Efter fick de i sina visol par skriva om insekten/djuret. De turades om att skriva och de pratade tillsammans om vad som skulle skrivas. För att barnen skulle få en mottagare fick lägga ut sitt arbete på vår instagram, de fick även gå upp i sina visol par och berätta om djuret för de andra i gruppen. Barnen tyckte det var jättespännande att få lägga upp på instagram och att det var lite pirrigt att gå upp och prata inför gruppen. Men alla tyckte det var roligt och ville göra det igen.

Jag märker stor skillnad på hur de arbetar parvis nu mot för när vi började. De har blivit väldigt duktig på att samarbeta och hjälpa varandra. Vi har även upptäckt att när vi inte ska arbeta i visol paren så väljer barnen att sätta sig i dem. De är så roligt att få se hur bra de samarbetar.  

torsdag 20 december 2018

Vår rymdvägg, år 2 på Sticksjö skola

När vi träffades senast så berättade jag om att mina elever i par skrev texter om olika planeter. De hade läst och sett filmer om planeterna och vi lottade paren och vilken planet de skulle skriva om. För att de inte bara skulle skriva av hade de fått information om vad de skulle informera läsarna om samt att de skulle skriva med egna ord. Man skulle till exempel som läsare få veta om planeten var större eller mindre än jorden, vad den var gjord av och hur långt ett solvarv var. 
Nu är vi färdiga och det är ett jobb de är nöjda och stolta över! Dessutom fungerade samarbetet bra! 

tisdag 18 december 2018

Summering av en termin med VISOL i år 1 på Essviks skola.
P g a olika anledningar så har vi bytt modell på vårt dataskrivande ett par gånger under terminen. Dessutom har det under flera månader inte varit jag som har varit lärare för de passen förrän nu på slutet. Sedan höstlovet skriver barnen på "Boken om mig" och jag har hunnit med teman som godis och jul. De skriver två och två på ipads (skolstil) och har talsyntesen på. De turas om att fråga varandra och skriva svar. Jag tycker att samarbetet/frågandet mellan eleverna fungerar bra. Vi har dock 2-3 elever som skriver ensamma just nu eftersom det annars inte skulle bli något skrivande alls eftersom själva samverkandet är så jobbigt och det tränar vi vid andra tillfällen. Själva skrivandet går också bra, de utvecklas och skriver nu nästan alla med hela meningar, ofta med stor bokstav och punkt. De kan själva sätta i grenkontakt och hörlurar och hantera skolstilsdokumenten.
Vi har alltid en gemensam början kring frågorna och ämnet och då har jag dokumentet med frågorna med bildstöd uppe på kanonen och det fungerar också bra.
På det stora hela fungerar det alltså bra, men sen är det den tekniska biten och det är när det ska skrivas ut som det krånglas till. Många barn har lärt sig hur man ska trycka för att skriva ut (många tryckningar krävs...), men det är ofta som det helt enkelt inte kommer några papper och det är då som problemen kan uppstå. Hur ska fröken kunna hjälpa alla som inte fått ut sitt papper samtidigt? Vad ska barnen göra som inte får sitt papper? Jag måste fundera på hur jag ska organisera för att vi ska kunna vänta utan att toka igång oss. Vi är i ett annat rum än klassrummet, men jag tror att jag måste bära in spel eller liknande att ta till för eventuell väntetid. Jag måste också bli bättre på att anteckna vilken ipad de skriver på - de kan ju ha samma varje gång- så att jag vet vilken jag ska leta i om inte dokumentet kommit ut och tiden är slut. Tur att det kommer nya tillfällen så att man kan göra om och göra bättre!!

onsdag 12 december 2018

Blogginlägg i december - Julspel i kyrkan


Vi samtalade gemensamt i förskoleklassen kring ett besök i Granloholms kyrka. Barnen fick återberätta vad de mindes från detta julspel. En lärare dokumenterade barnens ord i en digital temakarta i programmet ”Inprint 3”. Fördelen med detta digitala verktyg är att ordet kompletteras med en bild, vilket stärker alla barnens språkliga förmåga. Det är ett väldigt bra hjälpmedel för de barn som har ett annat modersmål. Barnen var otroligt engagerade och hade mycket att återberätta från julspelet. Sammanställningen av barnens ord synliggörs i bilden nedan. Vi tänker att vi ska fortsätta arbeta med detta verktyg i vår verksamhet och prova att barnen själva får göra en temakarta. Vi tänker även att symwriter är ett verktyg som vi ska implementera mer i vår verksamhet för att återberätta upplevelser till exempel och tillsammans skriva meningar som kompletteras med en bild. Vi ser fram emot att arbeta med Visol under vårterminen.

/Evelina Berg, Sandra Knutsbo och Eva Almestad Förskoleklass Sticksjö skola

måndag 3 december 2018

Inlägg i december "Livet förr och nu"


Vi har i grundsärklassen jobbat med "Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer". Det är fem elever i år 3-6. Vi har tittat på en faktafilm. Vi har läst bok och tittat på film om Emil i Lönneberga. Vi har lyssnat på sångerna. Vi har även tittat på Madicken. Båda filmerna ger bra skildring av livet förr. Dessutom ger de olika syn på hur det var att leva för ca 100 år sedan. Emil med sin tillvaro och stränga uppväxt på landet kontra Madicken som växer upp i en rik familj i ett fint hus i stan. För att sammanfatta allt vi pratat om samt ge eleverna en förståelse av livet förr och nu har vi gjort ett Venn-diagram tillsammans. Eleverna fick ge förslag på vad vi skulle skriva i varje del. Fortsättningsvis kommer eleverna att få jobba två och två och skriva en text utifrån orden i diagrammet. De kommer att få välja att skriva på dator eller för hand.

//Ann-Charlotte    (vet ej hur jag vänder på bilden)


torsdag 29 november 2018

Sticksjö år 2, 18-11-29

 Som bilden visar hade vi varit på utflykt. Barnen fick tänka sig att de fotade  med en mobil under utflykten och att de skickade ett meddelande till någon med text och bild. Med datorn kunde de skriva en fin, liten, lättläst text att klistra fast på sin bild. Rolig, enkel och uppskattad form av dokumentation av en upplevelse! 

onsdag 14 november 2018

Klass 1 Skönsmons skola

I år 1 på Skönsmon har vi nu varit igång med VISOL-arbetet sedan terminsstarten och vi tycker att det fungerar bra. Vi är tre grupper med 19 elever i vardera grupp. 

Vi har lagt upp arbetet som så att vi under två pass i veckan delar gruppen i halvklass under första lektionen då vi har hjälp av fritidspedagog. Fritidspedagogen följer då med halva gruppen till fritids och jobbar med uppgifter som fokuserar på finmotorik av olika slag. Vad de gör är kopplat till veckans bokstav för att få en till och tydligare koppling till bokstavsarbetet. Till exempel denna vecka är veckans bokstav i och då har eleverna gjort igelkottar under passet de är på fritids med fritidspedagogen. Den andra halvan av gruppen stannar då i klassrummet och arbetar med att parskriva texter på iPads. Då vi arbetar med arbetsmaterialet till 'den magiska kulan' vid sidan om VISOL-arbetet så har vi valt att använda oss av de ordbilder som ligger i fokus varje vecka i VISOL-texterna. Det är en eller två ordbilder som fokuseras varje vecka och då får eleverna förstärka dessa genom att skriva dem i meningar på iPads. Till exempel, denna vecka jobbar vi med ordbilderna kan och inte, eleverna får då skriva fem meningar som börjar 'Jag kan inte ...' och sen lägga till ord som passar in för dem själva. Vi parskriver alltid under VISOL-passen så en elev skriver på Ipad och den andre berättar vad hen ska skriva. Då eleverna skrivit klart mailar de sin text till mig. Första gången fick de hjälp med att lägga in min mailadress, efter de har den sparats på iPadsen så nu behöver de bara skriva in de första bokstäverna i mitt namn så kommer den in. Nu när vi har arbetat med detta i lite mer än en halv termin har eleverna blivit väldigt duktiga på att dela via mailen och gör detta mestadels självständigt. 

Det jag tycker är roligast med VISOL är att det fungerar bra för alla elever i min grupp att arbeta med oavsett vilken nivå de är på. Vissa mer självständigt än andra men alla tycker det är roligt och deras utvecklingskurva går hela tiden uppför. Extra kul är det att se hur mycket framåt det går för de som inte kunde läsa eller skriva alls bär vi började i höstas men som nu skriver och läser flera ord självständigt. Superkul! 

De som jag känt har fungerat mindre bra i arbetet är de arbetspar som jag hade satt ihop. De flesta paren har fungerat medan andra har fungerat mindre bra, framförallt har tålamodet inte riktigt räckt till i vissa par-konstellationer. Jag har därför valt att ändra om arbetsparen inför denna vecka, svårt att säga redan nu hur det kommer fungera men hoppas och tror att det kommer fungera bättre.  

Nu ser vi framemot att snart kunna börja bygga texter med mer innehåll, det är så roligt att se hur arbetet går framåt hela tiden. =D 

/ Johanna Molin