måndag 30 oktober 2017

ASL i förskoleklassAtt jobba med ASL i förskoleklass tror jag kan vara en stor fördel eftersom man kan jobba 
utifrån varje barns förmåga. Dessutom är det lustfullt och alla kan lyckas, även de barn som inte kan skriva en enda bokstav med pennan. Detta ökar givetvis motivationen hos barnen.
Vi har börjat jobba mer medvetet med motorikträning och försöker hitta inspirerade övningar för alla.

Tillsammans med årskurs två har vi jobbat med temat rymden. Klass 2 har sedan tidigare arbetat med ASL så dom är ganska självgående med att skriva berättelser/texter på dator/Ipad. Förskoleklassbarnen har under hösten skrivit bokstavsräckor/spökskrivit samt jobbat med gemensamma texter i mindre grupper.

Vi startade upp temat med en inspirerad rymdfilm, sedan samtalade vi om vad våra texter och bilder skulle innehålla.
Eleverna fick jobba i par, en elev från årkurs 2 och två förskoleklassbarn per Ipad.
Samarbetet gick över förväntan och det blev en bra dialog mellan barnen. Alla fick möjlighet att skriva, men jag upplevde att det automatiskt blev eleven från årskurs två som skrev mest.
Alla fick en bra upplevelse av ASL, och fantastiska rymdberättelser skapades. När barnen arbetat klart med berättelserna fick dom rita varsin bild till texten.
Barnen fick också skapa rymdraketer, rymdvarelser, solsystem mm. Vi använde då många motoriska övningar, klippa, klistra, sy, måla, rita mm.
Jag ser framemot att utveckla mitt arbete med ASL under året.
 /Malin  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar