tisdag 24 oktober 2017

Att skriva sig till läsning

Jag har blandade erfarenheter av att arbeta med iPads. När det fungerar så är det fantastiskt givande. Det som ställer till det är att det dels är otroligt personalkrävande och det hänger på att tekniken fungerar. Jag tycker att det kan vara svårt att få de, än så länge icke skrivkunniga, att känna att deras spökskrift känns meningsfull. Först när de har kommit så pass långt att de börjar ljuda och försöker skriva själva märker jag att motivationen för uppgiften ökar och att arbetet ger ordentligt resultat. Jag blandar än så länge skrivandet på iPads med annat arbete i svenska så de skriver även för hand en del. Jag hoppas att jag ska komma in i arbetet med mina elever mer framöver så vi får till bra rutiner.

Hittills har vi fått till en riktigt lyckad skrivuppgift med iPads. Vi jobbade med bokstaven L den veckan och jag hade tagit fram en lättläst faktatext om Lejon som jag läste högt och berättade kring. Bilduppgiften den veckan var att måla lejon med handen. På skrivpasset skrev vi sedan fakta om lejon. Först skrev vi upp några meningar på tavlan som de ville säga om lejon för att inspirera varandra och komma igång. Därefter skrev de meningar i sina ASL-par. En del spökskrev, andra ville skriva rätt från början och skrev av texten på tavlan, alternativt ljudade sig fram. Jag bifogar några bilder från processen/färdiga resultat.
Som framkommer av sista bilden är det ett fåtal elever som skriver samtidigt, allt annat är svårt i en 1:a där de behöver mycket stöd och hjälp. Detta fungerar tack vare vårt upplägg där elevhandledaren har finmotorik med andra halvklassen (pärlplattor, bilduppgifter). Dessutom är det en liten klass från början. Ändå är det svårt att hinna ge alla det stöd man vill ibland. Hur detta skulle gå i en klass med fler elever är frågan. Personalkrävande som sagt. Tacksamt att prova på i en klass med få elever däremot. 

/Lisa Ö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar