tisdag 24 oktober 2017

Bra textsamtal genom ASL.


Jag hade turen att ta över en klass som arbetat med ASL förra läsåret. Dessutom fick jag en årskurs 1 som inte hade gjort det så jag har verkligen fått prova båda delarna.

I årskurs 1 hade eleverna inte arbetat med datorer i förskoleklassen tidigare, därför var tanken från början att börja med bokstavsräckor och spökskrivning. Den idén fick jag skrota ganska snabbt när det visade sig att de var mycket mer intresserade av att skriva och ljuda ihop ord, något som de också behärskade relativt bra i par. Vi har alltså från första lektionen skrivit ord och meningar på olika teman. Det som slagit mig är hur kapabla de blir med hjälp av ipaden och varandra. Just samtalen som de har om vad de skriver är så givande. De ljudar högt för varandra och försöker övertyga varandra om vilket ljud som kommer sen, om de är oense. Några har dessutom börjat intressera sig väldigt mycket för punkt och det är så roligt att se deras intresse för språket. Det som är viktigt är att få dem att samarbeta och där behöver en del mycket styrning. Det kan vara svårt att säga vad den andra ska skriva, det är lättare att bara turas om. Som tur är har jag en liten klass, så det är 7 par som arbetar samtidigt och det har funkat bra.

I årskurs två har vi fortsatt att skriva på ipad som de gjorde förra året och de är inkörda på hur samarbetet ska fungera så där är det mer skrivandet som hamnar i fokus. Vi har arbetat med två olika texttyper hittills, enligt genrepedagogiken. Vi har skrivit berättelser och faktatexter. Berättelserna fick eleverna skriva själva, utan samarbete, men med mycket förarbete innan. Faktatexterna arbetade vi också med mycket innan själva skrivandet, men där fick de arbeta i par vid skrivandet och vilken skillnad det blev! Jag var så imponerad av deras faktatexter. Just samarbetet och samtalet kring texterna, att ha någon annan än sin inre röst att bolla med under skrivprocessen, det gör stor skillnad. De kunde hjälpas åt att komma ihåg formen för texten, med bl.a. styckeindelning för olika områden. Samtidigt kunde de få till ett bra innehåll när de var två om det.

Sammanfattningsvis har jag bara positiva erfarenheter av ASL så här långt. Jag arbetar inte fullt ut med metoden utan integrerar den i den övriga svenskundervisningen och tycker att det fungerar riktigt bra såhär i början.
/Anna-Lotta Sättlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar