fredag 27 oktober 2017

Mitterminscheck i en år 1

Vi har inte tillgång till ipads, utan arbetar med datorer. Det har tagit lång tid för mig att lära alla 25 barn hur man loggar in, öppnar word, skriver och sedan ska de spara, som är hela 7 steg .......... Jag lade ner många lektionstimmar redan i början av terminen och det är jag väldigt glad för nu. Eleverna är superduktiga med tanke på att många fortfarande inte kan läsa. Detta förarbete har lett till att de inte riktigt kommit igång med textproducerandet som jag hade velat. Vi har inte heller tillgång till datorerna hela tiden utan vi delar dem med övriga 5 klasser på skolan. Vi har fått bekräftat att vi, skolan, kommer att få chromebooks under höstlovet , så nu håller vi alla tummar och tår att så blir fallet. Då får vi större tillgänglighet till tekniken och med den förhoppningar om att eleverna ska ha möjlighet att kunna  leverera fler och längre texter. Dessutom är eleverna väldigt på och vill så gärna skriva.

Jag arbetar med GOTD, grej of the day, med eleverna. Korta microlektioner om allmänbildande saker. De får sedan sitta i skrivparen och skriva ner det de kommer ihåg från den genomgången och sedan spara och skriva ut texten. Denna text klipps sedan ut och klistras in i en speciell GOTD bok och en bild målas som här till ämnet vi lärt oss om.

Efter jul hoppas jag att vi har större tillgång till datorer så vi kan leverera ännu fler texter.

//Anna, Runsviks skola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar