torsdag 23 november 2017

Bokveckan

Äntligen har jag hittat hit:)

Under den internationella bokveckan skulle eleverna ta med sig sin favoritbok hemifrån. De fick börja med att rita av framsidan från boken på ett papper. Sedan fick de sitta med sin skrivarkompis och intervjua varandra. De fick två frågor att ställa: Vad har du för bok med dig och vad handlar den om. Eleverna skrev på Ipad. Detta sitter nu uppe på väggen i korridoren så alla kan läsa och titta och bli inspirerade!
Uslands skola

måndag 13 november 2017

Frustration över teknik som saknas

Jag arbetar på Bringsta skolan klass 2 i Harmånger där vi tyvärr saknar både datorer och ipads. Min och Lindas klass är väldigt stor, 29 elever och har flera nyanlända elever. Vi har fördelen med att våran skola har två pedagoger som jobbar med SvA, dessutom har vi en Introklass där de allra nyaste eleverna med annat språk än svenska går den allra första tiden.


De senaste veckor har vårat arbete gått åt till att dela klassen i två grupper för att få en bättre arbetsro.
Vi lärare och eleverna upplever mycket bättre arbetsro, nu när klassen större delen av dagarna är delad. Just nu arbetar vi med Pilen i Svenska, vilket många tycker är tvärtom VISOL men jag ser klara fördelar med att kombinera dessa två arbetssätt och tror inte alls det ena behöver utesluta det andra.


Vi känner oss lite begränsade i och med teknik delen som saknas men pratar om vilka delar vi faktiskt redan nu kan använda oss av och föll för de motoriska övningarna, de är även ett bra avbrott när elevernas koncentrationsförmåga prövas.


/ Kristina Söderlund