onsdag 13 december 2017

Visol i åk 1 och 2 just nu.

I mitt klassrum i årskurs två skriver vi just nu berättelser på temat vinter och jul. Denna gång har jag på gott och ont valt att inte låta eleverna skriva två och två. Hittills har de gjort det i de flesta uppgifter och det ger ju verkligen en språklig utveckling. Denna gång tyckte jag dock att det var dags att de får använda sig av de kunskaper de gett varandra i sina diskussioner och skriva på egen hand. Då blir det mer utmaning såklart men också en chans att utvecklas själv. Vi har använt oss av genrepedagogiken i det att jag läst flera berättelser med vintertema och vi har pratat om hur texterna är uppbyggda med tre delar. Därefter gick vi igenom hur en berättelse är uppbyggd med hjälp av en "genreplansch" som ger eleverna hjälp med strukturen. Därefter fick de planera sin berättelse i tre delar och måla noggranna bilder till den. Tanken var att de skulle vara förberedda och ha många idéer när de fick börja skriva. Jag försöker alltid att mota bort och förebygga "det vita papprets ångest", alltså när man är helt tom på idéer och blir stressad av det. Tanken är att fortsätta arbeta processinriktat med skrivandet och att låta eleverna läsa igenom och förbättra och bygga ut texterna flera gånger. Det har vi pratat om innan för att komma bort från det negativa med att rätta. Att fokusera på förbättringen istället. Det ska bli intressant att se hur de klarar av det. Sist av allt ka eleverna få läsa upp sagorna som läsläxa och därefter i sin mentorsgrupp (med äldre och yngre elever). Detta för att det ska finnas en riktig mottagare. De verkar bli väldigt motiverade av det.

I årskurs ett arbetar vi vidare i par med ASL som vi gjort hittills under hösten. Jag har använt det alltmer även i SO, efter en idé jag fick när vi träffades på Visol. Eleverna kan visa mycket mer av sina kunskaper när de får skriva på Ipad jämfört med när de skriver för hand. Så det blir bra träning dels för ämnesinnehållet men även för skrivandet och bokstavskunskapen. Det som varit svårt där är att låta eleverna ha samma skrivkompis varje gång som man ska enligt metoden. Dels är ju olika elever borta vid olika tillfällen och dels klarar de olika bra av att samarbeta och det måste man också ta hänsyn till så att alla får ta del av bra samarbete.Vi fortsätter också att träna på att en säger och den andra skriver, men det är också lite motstånd mot det. De gör gärna egna små överenskommelser om att turas om, men det gäller nog bara att hålla ut och hålla fast vid hur samarbetet ska gå till så kommer det att gå av sig själv sedan. Det ser jag t.ex. i åk 2 som jobbade med ASL förra året.

Det var mina tankar för nu kring arbetet med Visol.
/Anna-Lotta Sättlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar