måndag 1 januari 2018

Den magiska dörren


I mitt förra inlägg skrev jag att vi skulle starta arbetet med Visol efter jul men vi startade upp efter höstlovet. Vi använder oss av materialet Den magiska dörren. Detta är i en trea och eleverna har inte skrivit på ipads förut. Detta är i sig en utmaning, många är ovana så det tar tid, även jag är ovan då jag inte heller har använt ipad, ännu större utmaning.
Vi startade  upp arbetet med att prata om vad som kan finnas bakom en magisk dörr och vad en magisk dörr kan vara. Vi tittade på bilder på olika slags dörrar. Därefter fick hela klassen rita en framsida med sin egen magiska dörr. Texten ska vara  tio kapitel och det finns "givna" uppgifter som ska vara med i varje kapitel.
Eleverna får jobba två och två med skrivandet för det är det antal ipads vi har tillgång till. Jag tycker att det har varit bra att arbeta i par då kan de hjälpa varandra. De flesta par fungerar bra och har blivit ganska självgående. Något enstaka par får vi hjälpa till ganska mycket men det är också elever som inte har intresse att skriva. De är dock väldigt villiga till att jobba med detta.
Vi jobbar två pass i veckan , hälften skriver och hälften ritar och så gör vi tvärtom det andra passet. Detta har fungerat bra, det som jag kan tycka är en nackdel är att de som ritar först kanske inte riktigt har koll på vad kapitlet ska handla om. Vi har nu skrivit fem kapitel och det lossnar mer och mer för eleverna att använda ipads. Jag upplever att många elever tycker att det är bra att det finns givna saker som ska vara med i kapitlen. Jag har också märkt att några av de elever som ofta skriver "fria" berättelser har lite svårt att hålla sig till det som kapitlet ska handla om, men jag tycker att det är en bra träning för dem att inte alltid få skriva fritt då de då ibland tappar den röda tråden och svävar ut.
Jag märker också att flera av eleverna intresserar sig för stavningen.
Jag tycker att detta är ett roligt och lärorikt sätt att arbeta på och att det förhoppningsvis kommer att utveckla skrivandet för många elever.
/Katarina Gnarps skola år 3


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar