lördag 31 mars 2018

Vill tipsa om "Vara vänner" på UR.SKOLA. Vi har i förskoleklassen följt alla avsnitt. Handlar om empati, kompisskap och mod. Vi har tittat på varje avsnitt via smartboarden - sedan samtalet om dessa. Vidare har vi ex skrivit "starka ord" som de tagit med sig och ritat bilder till dessa. Syftet är ju att förebygga kränkningar och mobbning bland barn. Vi har även gjort olika forumspel, där eleverna får vara med och berätta om "spelet". Hur var det från början? Har man kunnat gjort något annorlunda?
Ha det gott//Lizette & Maggan F - klass.

onsdag 28 mars 2018

Känslotema i Årskurs 1 på Essvik

Under vårterminen har vi i årskurs 1 på Essvik bytt innehåll i vårt VISOL-arbete. I höstas startade vi upp arbetet med ett nytt tema varje vecka där en fråga skulle besvaras med minst tre meningar. Exempelvis hade vi "Vad vill du bli när du blir stor?" som tema en vecka till att arbeta med "Mitt favoritdjur" nästa vecka. Denna termin har vi lagt fokus på känslor i veckans VISOL-tema. Med samma typ av upplägg som tidigare där eleverna skriver minst tre meningar utgår veckans lektion från ett nytt känslobetonat ingångsläge. Det kan vara: "Jag glömmer aldrig när..." eller "Jag önskar att..." där eleverna får en given början på en mening som de tillsammans i sina skrivarpar får utveckla.

 
 
Eleverna har visserligen både utvecklats och blivit mer van vid VISOL-arbetet men vi upplever att genom att skriva med känslor som utgångsläge har vi fått mer engagerade och fokuserade elever på lektionerna. Dessutom får vi vuxna även reda på vad våra elever upplever och känner. En anledning till varför känslor fungerar så bra för eleverna att utgå ifrån kan vara att deras känslor bygger på upplevelser. På så vis ger vi eleverna skrivuppgifter som både är motiverande, väcker känslor och är engagerande.
 


 
I slutet av varje arbetspass får eleverna klistra in sina texter i sin VISOL-bok och rita en bild till.
 


 
Det är så spännande att lära sig mer om hur vi kan arbeta med ASL i klassrummet allt eftersom vi både lär känna eleverna bättre och genom att vi som nyutexaminerade kommer in mer i yrket.
Fortsättning följer...
 
 

måndag 26 mars 2018

Skrivutvecklingen just nu i åk 1 och åk 2.

I årskurs 1 arbetar vi vidare med att skriva mycket på Ipad just nu. I historia arbetar vi med barn förr i tiden och har fokuserat på barnens tillvaro och på sågverksepoken som är en viktig del av Svartviks historia. Det har väckt mycket intresse och engagemang hos eleverna och därför har det lockat till skrivande. Denna gång pratade vi om vikten av att en person skriver och den andra hittar på, det måste jag påminna mycket om. Resultatet blev faktatexter om barns liv i skolan förr och om barns leksaker. Som vanligt väldigt roligt att gå runt och lyssna på barnens samtal om texten och meningarna. Vi har också skrivit frågor (i par) som vi kan ställa till en äldre person som gått här på skolan tidigare. 
Vi har också tränat på att skriva om något vi varit med om (friluftsdagen) och då fick eleverna skriva en och en. Det är ju bra att få se vad de kan när de skriver på egen hand, men också bra att våga prova själv. De fick mycket hjälp för att komma igång och stödmeningar på tavlan för de som ville ha mer hjälp. När de skriver själva blir resultatet lite spretigare och nackdelen är att de som behöver prata för att skriva inte skriver lika bra. Fördelen är att de som kommit långt i sitt skrivande verkligen kan utmana sig själva och fundera över svårare saker som stavning och var man ska sätta ut punkt. Det är viktigt att även de elever som kommit långt i sin skrivutveckling får utmaningar för att skolan ska vara intressant. Därför varvar jag lite mellan att skriva enskilt och i par.
 

 
 
 
 
I årskurs 2 arbetar vi vidare med genrepedagogiken och cirkelmodellen i skrivandet. Här varvar vi mellan att skriva på dator och att skriva för hand. De senaste veckorna har eleverna skrivit brev till mig och vi har tränat på faktatexter och återgivande text. En reflektion jag gjorde efter det senaste arbetet med återgivande text är att steg 1 och 2 verkar vara viktigast för 2:orna men att steg 3 blev en sak för mycket. Efter att ha lyssnat på en podd (didaktorn) där läraren beskrev vad viktigt det är att inte hoppa över steg 3 (när man tittar på en exempeltext och jobbar med dess delar tillsammans) så ville jag jobba mer med det i klassen innan de skrev en egen återgivande text. Men resultatet blev kortare texter och lite svårare att komma igång med skrivandet upplevde jag. Vet inte om det beror på att vi även gjorde steg 3 innan de fick skriva själva, eller om det beror på att återgivande text kan vara lite svårt att skriva? Får testa utan steg 3 nästa gång och se om skrivandet går lättare då. En positiv sak som hade inverkan på texterna däremot var att vi arbetade en hel del med tidsord innan eleverna började skriva. Vi hjälptes åt att hitta andra ord än "sen" och "sedan" när man skriver om något nytt som händer. Många tyckte det var roligt med utmaningen att hitta nya tidsord och det märktes även i texterna när de skrev senare.
 
/ Anna-Lotta
 


 

HELT, Heliås läser tillsammans 

Förskoleklass till år 3 har under en period arbetat med ett läsprojekt (HELT, Heliås läser tillsammans). Barnen har fått lyssna till boken Fågeltjuvarna av Kerstin Lundberg Hahn. Vi har jobbat tematiskt med varje kapitel för att skapa en förförståelse för bokens innehåll.
Barnen i förskoleklass har bland annat fått jobba med flera olika finmotoriska övningar, vi har byggt fågelbon, fågelägg, skapat kikare och byggt upp en skärgård av papier maché.

Vi har även samarbetat två och två i skrivpar. Barnen har utifrån ett kapitel i boken fått i uppgift att fantisera och skriva egna texter på Ipads, samt ritat bilder till texten.
När vi avslutade vårt läsprojekt fick barnen ställa ut sina texter, bilder och allt annat vi skapat. En mycket lyckad avslutning.Vinterboken

Årskurs 1 på Bredsand har under en period arbetat med en vinterbok. De har skrivit om naturen på vintern och vilka djur som är vaken respektive sover, olika djurspår och vad man kan leka på vintern De har arbetat två och två i sina skrivpar. 
 
 

onsdag 21 mars 2018

 

Vänskap

 

Årskurs 3 har arbetat med hur en bra kompis ska vara. De jobbade i sina bordsgrupper. Eleverna fick först tänka ut en egen mening själva hur en bra kompis ska vara och sedan tillsammans komma på en mening som hela gruppen skulle vara överens om. Samtidigt fick de skriva meningarna på Ipad och sedan rita till.

Uslands skola

 
 
 
 
tisdag 13 mars 2018

Årstiderna och månaderna!

Vi har arbetat med årstiderna och gjort ett årshjul i ettan. Vi började gemensamt med att gå igenom året, årstiderna, månaderna och dess innehåll. Gemensamt gjorde vi ett årshjul och sedan fick alla elever göra ett eget hjul. Tillsammans med skrivkompisarna fick de sedan skriva meningar om sina årshjul. I musiken har vi även sjungit sånger om månaderna och veckodagarna.

//Annelie Dimeus och Marina Utterberg, Vibacke