onsdag 28 mars 2018

Känslotema i Årskurs 1 på Essvik

Under vårterminen har vi i årskurs 1 på Essvik bytt innehåll i vårt VISOL-arbete. I höstas startade vi upp arbetet med ett nytt tema varje vecka där en fråga skulle besvaras med minst tre meningar. Exempelvis hade vi "Vad vill du bli när du blir stor?" som tema en vecka till att arbeta med "Mitt favoritdjur" nästa vecka. Denna termin har vi lagt fokus på känslor i veckans VISOL-tema. Med samma typ av upplägg som tidigare där eleverna skriver minst tre meningar utgår veckans lektion från ett nytt känslobetonat ingångsläge. Det kan vara: "Jag glömmer aldrig när..." eller "Jag önskar att..." där eleverna får en given början på en mening som de tillsammans i sina skrivarpar får utveckla.

 
 
Eleverna har visserligen både utvecklats och blivit mer van vid VISOL-arbetet men vi upplever att genom att skriva med känslor som utgångsläge har vi fått mer engagerade och fokuserade elever på lektionerna. Dessutom får vi vuxna även reda på vad våra elever upplever och känner. En anledning till varför känslor fungerar så bra för eleverna att utgå ifrån kan vara att deras känslor bygger på upplevelser. På så vis ger vi eleverna skrivuppgifter som både är motiverande, väcker känslor och är engagerande.
 


 
I slutet av varje arbetspass får eleverna klistra in sina texter i sin VISOL-bok och rita en bild till.
 


 
Det är så spännande att lära sig mer om hur vi kan arbeta med ASL i klassrummet allt eftersom vi både lär känna eleverna bättre och genom att vi som nyutexaminerade kommer in mer i yrket.
Fortsättning följer...
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar