måndag 26 mars 2018

Skrivutvecklingen just nu i åk 1 och åk 2.

I årskurs 1 arbetar vi vidare med att skriva mycket på Ipad just nu. I historia arbetar vi med barn förr i tiden och har fokuserat på barnens tillvaro och på sågverksepoken som är en viktig del av Svartviks historia. Det har väckt mycket intresse och engagemang hos eleverna och därför har det lockat till skrivande. Denna gång pratade vi om vikten av att en person skriver och den andra hittar på, det måste jag påminna mycket om. Resultatet blev faktatexter om barns liv i skolan förr och om barns leksaker. Som vanligt väldigt roligt att gå runt och lyssna på barnens samtal om texten och meningarna. Vi har också skrivit frågor (i par) som vi kan ställa till en äldre person som gått här på skolan tidigare. 
Vi har också tränat på att skriva om något vi varit med om (friluftsdagen) och då fick eleverna skriva en och en. Det är ju bra att få se vad de kan när de skriver på egen hand, men också bra att våga prova själv. De fick mycket hjälp för att komma igång och stödmeningar på tavlan för de som ville ha mer hjälp. När de skriver själva blir resultatet lite spretigare och nackdelen är att de som behöver prata för att skriva inte skriver lika bra. Fördelen är att de som kommit långt i sitt skrivande verkligen kan utmana sig själva och fundera över svårare saker som stavning och var man ska sätta ut punkt. Det är viktigt att även de elever som kommit långt i sin skrivutveckling får utmaningar för att skolan ska vara intressant. Därför varvar jag lite mellan att skriva enskilt och i par.
 

 
 
 
 
I årskurs 2 arbetar vi vidare med genrepedagogiken och cirkelmodellen i skrivandet. Här varvar vi mellan att skriva på dator och att skriva för hand. De senaste veckorna har eleverna skrivit brev till mig och vi har tränat på faktatexter och återgivande text. En reflektion jag gjorde efter det senaste arbetet med återgivande text är att steg 1 och 2 verkar vara viktigast för 2:orna men att steg 3 blev en sak för mycket. Efter att ha lyssnat på en podd (didaktorn) där läraren beskrev vad viktigt det är att inte hoppa över steg 3 (när man tittar på en exempeltext och jobbar med dess delar tillsammans) så ville jag jobba mer med det i klassen innan de skrev en egen återgivande text. Men resultatet blev kortare texter och lite svårare att komma igång med skrivandet upplevde jag. Vet inte om det beror på att vi även gjorde steg 3 innan de fick skriva själva, eller om det beror på att återgivande text kan vara lite svårt att skriva? Får testa utan steg 3 nästa gång och se om skrivandet går lättare då. En positiv sak som hade inverkan på texterna däremot var att vi arbetade en hel del med tidsord innan eleverna började skriva. Vi hjälptes åt att hitta andra ord än "sen" och "sedan" när man skriver om något nytt som händer. Många tyckte det var roligt med utmaningen att hitta nya tidsord och det märktes även i texterna när de skrev senare.
 
/ Anna-Lotta
 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar