tisdag 24 april 2018

Året med ViSol

Det har varit roligt och givande att arbeta med ViSol med barnen. För några av oss var det helt nytt och några har jobbat med det förut. Som vi har berättat tidigare har vi kontinuerligt varje torsdag jobbat med ViSol i tre grupper. I de tre grupper har vi jobbat i 45 minuter åt gången med finmotorik, skrivning och annan språkträning.
Vi tycker att upplägget med litteraturen har varit bra. Önskvärt hade varit att sitta och diskutera i mindre grupper lite oftare. Detta för att ta del av varandras arbete mer och delge varandra praktiska tips.

Team 1 Bredsands skola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar