onsdag 25 april 2018

Året med ViSol

Vi tycker att vi fått många bra tips på litteratur samt länkar för arbete med ViSol. Önskvärt hade varit om vi kunde få sitta mer i smågrupper att diskutera litteratur och arbetssätt, men vi förstår att tiden är knapp. Fördelen har varit att träffa andra skolor för att jämföra arbetssätt utifrån förutsättningar. Det var intressant att få lyssna på varandras redovisningar om hur vi på olika sätt arbetat med ViSol. Under fritidstiden använder eleverna datorn för att skriva planeringar av fritidsaktiviteterna på fritidsrådet. Vi arbetar i en åk.3, där eleverna turas om att skriva om utepasset på Ipad som är en gång i veckan. I arbetet med b.l.a. dikter har eleverna fått skriva på Ipads.
Vi vill tacka dig Helene för ett roligt år med ViSol, du har varit en väldigt engagerad och bra kursledare.
Hälsningar Anna-Lena, Camilla och Anna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar