fredag 27 april 2018

Året med VISOL

Jag tycker detta varit en mycket givande utbildning. Litteraturen har varit intressant och givande, man har verkligen fått förslag och tips i sitt arbete. Eftersom skolan jag arbetar på haft väldigt lite teknisk utrustning har jag få ta till mig de bitar som inte är styrt av tekniken. Jag känner mig stärkt i att arbeta med elevernas skrivande. I början av året arbetade vi tematiskt med rymden och där känner jag verkligen att jag tog hjälp av litteraturen från denna utbildning. Tyvärr har jag personligen missat en hel del fysiska träffar, vilken vinter vi fick. Ser fram emot avslutningen och att vi till hösten kan börja arbeta mer med den tekniska biten och få ännu mer fart på elevernas skrivande.

Kristina Söderlund, Bringsta skolan klass 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar