söndag 22 april 2018

Geometriska figurer i förskoleklass!

Förskoleklassen på Heliås Svartvik har under en tid arbetat med geometriska former på många olika sätt. Barnen har letat efter cirklar, rektanglar, trianglar och andra månghörningar i sin omgivning, både inomhus och utomhus. Vi har sjungit sånger och lärt oss flera nya ramsor.
Vi har pratat om de olika geometriska figurernas egenskaper och övat på deras namn.

Barnen har ritat och klippt ut former i färgat papper och gjort fantasifulla tavlor med formerna.
Vi tränade då vår finmotoriska förmåga.
När figurerna var klara skrev vi texter till dem på datorn. Vissa jobbade två och två och några arbetade själva.
Eleverna har på samlingen visat upp sitt alster samt läst sin text,mycket nöjda och stolta barn.

Året med visol har gett mig många nya tankar och idéer. Svårt att få tekniken att fungerar vilket har försvårat mitt arbete./Malin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar