tisdag 1 maj 2018

Året med Visol

Det här året med Visol har varit väldigt lärorikt och givande tycker jag, särskilt i början av kursen. De första böcker vi läste gav många praktiska råd och tips och nya tankar kring arbetet med läsinlärningen. Jag plockade av det som passade och tycker att det blivit en bra mix i årskurs ett av Visol och av annan typ av undervisning. Det är mer av ett skriv- och läslärande nu. Har haft fokus på att eleverna ska skriva mycket istället för att bara lära sig bokstäverna en och en. Det har utvecklat elevernas kunskaper mycket upplever jag. I årskurs två har vi arbetat mycket med cirkelmodellen så det var bra att den togs upp också. Det hade varit bra med lite mer erfarenhetsutbyte med andra och att få höra hur andra organiserat sin undervisning, t.ex. samtal i  mindre grupper, särskilt i början av kursen. Jag kommer att fortsätta arbeta med Visol som en del av min undervisning när jag har årskurs 1 i framtiden också, även om jag inte jobbar rakt av med modellen. Det blir ju också intressant att se hur förskoleklassen och årskurs 1 utvecklas när förskoleklassen blir obligatorisk. Vad som ska ligga i årskurs 1 och vad man kan arbeta med i förskoleklassen, där kan ju Visol vara ett bra arbetssätt eftersom det kan anpassas till alla elever.
/ Anna-Lotta Sättlin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar