tisdag 22 maj 2018

Året med VISOL

Jag tycker att litteraturen har varit intressant att ta del av. I min praktik har jag inte ofta klassundervisning utan sitter  med en eller några få elever i taget. Jag har fått ytterligare verktyg att möta barnens behov med och jag har blivit påmind om vad som är viktigt i inlärandet och utlärandet.

Avsnittet om prov och betyg i Strandbergs Vygotskij i praktiken var en bra påminnelse eftersom jag har en bakgrund på högstadiet. Jag har nu specialundervisning samt undervisning i Hkk. Jag bedömer och sätter betyg i hem-och konsumentkunskap samt engelska år 6 så här på vårkanten. I boken står:  "vi ska utveckla provtillfällen så att de kan innehålla olika faser. Vad presterar eleven tillsammans med en kamrat? Vad presterar eleven tillsammans med hjälpmedel? Vad presterar eleven som egen inre aktivitet?" s 171. Det är så lätt att fastna i hjulspår trots att du egentligen vet vartåt du vill komma med undervisningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar