söndag 6 maj 2018

Året med visol

Den här kursen har varit väldigt givande för mig. Jag har försökt arbeta med ASL tidigare på en annan skola, men då med en dålig teknik och utan förkunskaper/utbildning. Det här året har jag i och med denna kurs känt mig mer säker i arbetet.
I början av läsåret tänkte jag: Hur ska det här gå till?? De flesta elever kunde några enstaka bokstäver och ett par av de hade inställningen att de inte skulle gå i skolan för de kunde inte läsa. De flesta var inte intresserade av att spökskriva utan ville skriva rätt direkt. Vi kämpade på med blandade metoder där ASL var EN av flera. Vi har jobbat mycket med finmotorik och skrivandet har skett i huvudsak på iPad men vi har även haft bokstavsarbete, arbetsbok och läseböcker. Innan höstterminen var över hade de flesta kommit igång och skrev egna sagor (parvis eller enskilt) och nu så här på vårterminen har vi en bra grund så utvecklingen har varit fantastisk att bevittna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar