tisdag 22 maj 2018

Gissa vad? Skriv och samarbetsövning med åk 1


Gissa vad?

Övning med åk 1

Eftersom vi inte haft tillgång till flera datorer/ipads på vår skola har jag valt att 
arbeta mest med inspiration från ASL. Mina elever har fått arbetat med mycket motorikövningar, som jag beskrivit tidigare, och de har fått skriva egna små böcker enskilt och i par. De skriver, ritar och de som vill, har sedan fått läsa upp dem för klassen.
Ett annat uppdrag jag provat (då jag vid tillfällen haft tillgång till två datorer) är en uppgift där eleverna arbetar i par. 
Jag har gjort detta under ett arbetspass då vi arbetat med andra uppgifter. 
Två och två har fått göra denna skrivuppgift och sedan får de turas om i klassen.
Jag har i förväg placerat ut meningar som är ledtrådar och i slutändan avslöjar något jag bestämt, t ex ett djur. 
Dessa meningar sitter runtom i klassrummet/korridoren. Sedan skall elevparet turas om (en står kvar vid datorn, en går till meningen) att gå till varje station och läsa meningen för sig själv, gå tillbaka till sin kompis och försöka komma ihåg meningen och förmedla den. 
Eleven som står vid datorn skriver då ner meningen och sedan så skiftar de. Om meningen glöms bort får eleven gå tillbaka så många gånger hen vill och läsa den igen.
När de gjort så med alla meningar och skrivit ned dem skall de försöka komma på vad det är för något och rita en bild som passar till.
Detta kan man göra på nästan vad som helst. Jag har provat årstider, djur, blommor, frukter och sagofigurer.

//Anna Sundvik, Bringsta skola åk 1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar