Kontakt

Ansvarig för ViSoL

Heléne Oskarsson, Net21, Mediotek Sundsvall 
Barn- och Utbildningsförvaltningen
Tfn. 070-191 62 00
Mail: helene.oskarsson@skola.sundsvall.se

Twitter: @ithelene

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Magasinsgatan 12