Skolor i nätverket

På Visolbloggen skriver deltagare i nätverket om det som sker under fortbildningen. Det kan vara tips på skrivuppgifter och aktiviteter, reflektioner över vad som sker i arbetet med Att skriva sig till läsning, om svårigheter och om det som fungerar bra.

Skolor som har deltagit i Visol sen starten hösten 2012.
Läsåret 2018-2019

 • Alens grundsärskola
 • Essviks skola
 • Lidens skola
 • Matfors skola
 • Runsviks skola
 • Skönsmons skola
 • Sticksjö skola
 • Vibackeskolan

Läsåret 2017-2018

 • Bredsands skola
 • Bringsta skola
 • Essviks skola
 • Gnarps skola
 • Heliås Svartvik
 • Runsviks skola
 • Uslands skola
 • Vibackeskolan
Läsåret 2016-2017
 • Allsta skola
 • Heliås Svartvik
 • Kyrkmons skola
 • Lucksta skola
 • Uslands skola
 • Vibackeskolan
Läsåret 2015-2016
 • Bosvedjeskolan
 • Bredsands skola
 • Essviks skola
 • Heliås friskola
 • Högoms skola
 • Kyrkmons skola
 • Matfors skola
 • Prolympia
 • Skönsmons skola
 • Uslands skola
 • Vibackeskolan
Läsåret 2014-2015
 • Bosvedjeskolan
 • Hagaskolan
 • Kyrkmons skola
 • Kyrkskolan
 • Ljustadalens skola
 • Ljustadalens grundsärskola
 • Matfors skola
 • Modersmålscentrum
 • Skönsmons skola
 • Stige skola
 • Sundsvalls Montessoriskola
 • Uslands skola
 • Vibackeskolan
Läsåret 2013-2014
 • Allsta skola
 • Ankarsviks skola
 • Bosvedjeskolan
 • Essviks skola
 • Kyrkmons skola
 • Kyrkskolan
 • Montessoriskolan
 • S:t Olofsskolan
 • Skönsmons skola
 • Solede skola
 • Uslands skola
 • Vibackeskolan
 • Modersmålscentrum
Läsåret 2012-2013
 • Bosvedjeskolan
 • Korsta skola
 • Kyrkskolan
 • Skönsmons skola
 • Solede skola
 • S:t Olofskolan
 • Södermalms skola
 • Uslands skola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar